Eskişehir Tekin Karo
İnşaat Malzemeleri Karo Üretim
71 Evler Mh. Terzi Evleri Ankara Yolu Mobil Petrol Yanı
tekinkaro@hotmail.com
0 222 237 19 08 - 0532 206 13 04 - 0535 410 41 01

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Basın Açıklaması

21.09.2021 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır. Buna göre Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemesinin 30/11/2021 tarihi bitimine yapılması gerekmektedir.

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, iş kazası ve meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ve 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılabileceği gibi, İşverenlerimiz Kurumca verilen şifreleri üzerinden E-Sigorta kanalıyla, 4/b ( Bağ-Kur ) sigortalılarımız ile primlerini kendileri ödeyen   ek-5 ve ek-6 sigortalılarımız ise E-Devlet uygulaması üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerdir.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE ) değişim oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’ nin %90’ ı, iki taksitle ödemede ise %50’ si silinecektir. Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 taksit ile ödenebilecek olup, yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

2021/nisan ayı ve önceki dönemlere ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin yapılandırılması için başvuru şartı aranmamakta olup, ilgili primlerin 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecektir. Ayrıca genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine daha önce hiç başvurmamış vatandaşlarımızın 30 Kasım 2021 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları halinde, yapılacak gelir tespiti işlemi sonucunda ilgililerin ikamet ettikleri hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğu tespit edilirse, GSS prim borçları tamamen silinecektir.

Ayrıca vatandaşlarımız Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmaları ve taksitlerini düzenli ödemeleri  halinde, kendilerine sunulan teşvik imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu kapsamda yapılandırma avantajlarından yararlanmak için son başvuru tarihi 30/09/2021 tarihi olup, vatandaşlarımızın son güne kalmadan başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.

 

İbrahim KISA
Sosyal Güvenlik İl Müdürü 

Gönderen: esgundem
1133 defa okundu 
 


Ekonomi
ETB BAŞKANLARI TOBB İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
TEI’DEN 8. ZEK ATÖLYESİ
Güzellik Uzmanları Hünerlerini Sergiledi
KARAİSMAİLOĞLU: 395 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYONLARINI TAMAMLADIK
DASK hakkında 5 soru 5 cevap